Päikesepaneelide müük ja projekteerimine

Päikese-
park

Päikesepargi projekteerimine
ja paigaldus

Oleme tänaseks projekteerinud ja paigaldanud suuremaid
maaparke kui ka loonud päikeseelektrijaamad väiksematele
laohoonetele. Vaata meie tehtud töid ja tutvu võimalustega.

Videovalve ja monitooring

Suurte maaparkide puhul soovitame lisada ka videovalve.
Võimalik valida fookuse nurga ja kaugusega kaameraid
vastavalt projektile ja vajadusele.