Päikese-
park

Päikeseelektrijaama projekteerimine
ja paigaldus

Oleme tänaseks projekteerinud ja paigaldanud suuremaid
maaparke kui ka loonud päikeseelektrijaamad suurtematele
tootmishoonetele. Vaata meie tehtud töid ja tutvu võimalustega.

Päikeseelektrijaama videovalve ja monitooring

Suurte päikeseparkide puhul soovitame lisada ka videovalve.
Võimalik valida fookuse nurga ja kaugusega kaameraid
vastavalt projektile ja vajadusele.

Investeerimistoetused (KredEx)

KredeEx annab toetust korteriühistutele, kes soovivad oma elamuid renoveerida ja energiatõhusamaks muuta. Energiatõhususe alla käib ka päikesepaneelide paigaldamine.

Korterelamu päikesepaneelide toetus

Nõuded toetuse taotlejale:

– Toetust võib taotleda korteriühistu
– Korterelamu peab olema kasutusele võetud
– Kui korterelamus on üle viie korteriomandi, peab neist vähemalt 80% olema vähemalt viie erineva füüsilise isiku omandis
– Kui korterelamus on kuni viis korteriomandit, peavad need kõik olema erineva füüsilise isiku omandis.

Toetuse määr ja suurim toetussumma

– 30 kuni 40% (sh ehitusprojekti koostamine ja omanikujärelevalve) juhul, kui energiatootmisseadmega kompenseeritakse osaliselt või täielikult korterelamu üldelektri tarbimine
– Suurim toetussumma taotleja kohta on 150 000 eurot.

Täpsema info antud toetuse kohta leiate Põllumajandus Registrite ja Informatsiooni Ameti kodulehelt.

Täpse info toetuse tingimuste kohta leiab KredExi kodulehelt.

 

Ettevõtja varustuskindluse toetus

Toetus on suunatud energiakriisist tingitud varustushäirete ennetamiseks.
Toetust saab kasutada Ukraina sõjaga kaasnenud energiakriisist tingitud võimalike varustushäirete ennetamiseks uuele energiaallikale üleminekul ja varustuskindluse tagamiseks tehtavateks investeeringuteks.

Toetuse taotlemine on jooksev.Toetust rahastatakse Euroopa Liidu taasterahastu “NextGenerationEU” vahenditest.

Toetuse suurus: Kuni 200 000 eurot mikro- ja väikeettevõttele, kuni 500 000 eurot keskmise suurusega ja suurettevõttele
Omafinantseering: 50- 80 %
Kogu toetussumma: 20 000 000 eurot

Kellele on toetus mõeldud
– Toetust võib taotleda Eestis registreeritud äriühing, kellel on majandustegevus vähemalt 1. jaanuarist 2021
– Ettevõtja taotluse eelnenud kahe majandusaasta keskmine müügitulu äriregistrile esitatud majandusaasta aruannete kohaselt on taotleja põhitegevusalal vähemalt 100 000 eurot
– Sektorid, mille ettevõtted toetust taotleda ei saa

Mille jaoks toetust saab?
– energia varustuskindluse tagamiseks vajaliku salvestusseadme ostmine
– energia varustuskindluse tagamiseks vajaliku ehitise ja rajatise ehitamine
– tõhusa kaugküttevõrguga liitumiseks vajaliku ehitise ja rajatise ehitamine ning seadmete soetamine koos liitumistasuga
– tegevused, milleks toetust ei saa kasutada

Toetatav investeeringuobjekt peab asuma Eestis.

Info taotlusvormi ja taotluse saatmise osas leiab EAS-i kodulehelt ->