Inverter
100 kW

SBS lamekatuse lahendus laohoonele Harjumaal

Kinnituslahendus: Kivi ballast lahendus

Inverter: Huawei, 100 kW

Päikesepaneelid: Canadiaon 335 W

Prognoositav toodang: 107700 kWh / aastas

PVC lamekatusega lahendus tööstushoonele Harjumaal

Kinnituslahendus: Kivi ballast lahendus

Inverter: Huawei, 50 kW

Päikesepaneelid: Amerisolar 395 W

Prognoositav toodang: 48300 kWh / aastas

Inverter
50 kW

Inverter
50 kW

Trapets plekk-katusega lahendus tööstushoonele Lääne-Virumaal

Kinnituslahendus: Renusol

Inverter: ABB, 50 kW

Päikesepaneelid: Amerisolar 360 W

Prognoositav toodang: 54900 kWh / aastas

Lamekatusega lahendus äri- ja korterihoonele Harjumaal

Kinnituslahendus: Orima põletuslahendus

Inverter: SolarEdge, 50 kW

Päikesepaneelid: Jiangsu 400 W

Prognoositav toodang: 43411 kWh / aastas

Inverter
50 kW

Inverter
15 kW

SBS lamekatus betoonkanduritega lahendus korterelamule Tartumaal

Kinnituslahendus: Betoonkanduriga

Inverter: Solax, 15 kW

Päikesepaneelid: Photovoltaic 315 W

Prognoositav toodang: 13384 kWh / aastas